Chúng tôi có quyền sửa đổi, cập nhật và bổ sung các Điều khoản và Điều kiện này mà không cần thông báo trước, theo quyết định riêng của chúng tôi. Các Điều khoản và Điều kiện được sửa đổi, cập nhật hoặc bổ sung sẽ có hiệu lực khi được công bố trên (các) Trang web của chúng tôi. Tiếp tục sử dụng, truy cập và tham gia vào Dịch vụ trên hoặc thông qua (các) Trang web và (các) Thiết bị của chúng tôi sau khi có sự cập nhật và sửa đổi đó đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận Điều khoản và Điều kiện được sửa đổi hoặc cập nhật.

ĐẶT CƯỢC

1. Chúng tôi chấp nhận cược đặt cho các trò chơi được quảng cáo trên (các) Trang web và / hoặc thông qua (các) Thiết bị. Tất cả các cược như vậy phải tuân theo Quy tắc đặt cược áp dụng cho từng sự kiện hoặc trò chơi và theo các Điều khoản và Điều kiện tương ứng. Nếu xảy ra lỗi hoặc lỗi hiển thị hoặc đối tượng tham gia không chính xác được thể hiện cho bất kỳ sự kiện nào, tất cả các cược được đặt cho sự kiện đó sẽ bị hủy. Trong trường hợp có bất kỳ trục trặc nào đối với hệ thống trò chơi của Công ty, Công ty có quyền vô hiệu hóa bất kỳ và tất cả các cược đã đặt.

2. Bất kể có bất kỳ điều khoản nào khác trong các Điều khoản và Điều kiện này, Công ty bảo lưu quyền, theo quyết định tuyệt đối của chúng tôi, từ chối tất cả hoặc một phần của bất kỳ đặt cược nào mà không cần cung cấp bất kỳ lý do nào.

3. Chúng tôi chỉ chấp nhận đặt cược qua internet tuân thủ các Điều khoản và Điều kiện này. Cược không được chấp nhận dưới bất kỳ hình thức nào khác (cho dù qua đường bưu điện, email, fax hoặc hình thức khác) và sẽ bị hủy bất kể kết quả.

4. Công ty có quyền đình chỉ và/ hoặc đóng tài khoản của khách hàng bất cứ lúc nào nếu cho rằng bạn đã vi phạm bất kỳ Điều khoản nào hoặc có hành động gian lận, tấn công, thao túng hoặc làm tổn hại trên tinh thần cá cược thông thường. Bất kỳ khoản tiền thắng và/ hoặc khoản thanh toán nào bao gồm số dư trong tài khoản sẽ bị tịch thu và không hợp lệ.

5. Bất kỳ hình thức "đặt cược bất thường" nào, bao gồm cả việc sử dụng trí tuệ nhân tạo hoặc "bots" trên Internet sẽ là bị hủy mà không cần thông báo trước. Bất kỳ nỗ lực hoặc thực tế sử dụng trí tuệ nhân tạo của các thành viên sẽ dẫn đến việc chấm dứt tài khoản của họ.

6. Cược được đặt là hợp lệ nếu tên người dùng và mật khẩu của bạn đã được nhập chính xác, và có đủ tiền trong tài khoản của bạn. Bạn có trách nhiệm đảm bảo rằng các chi tiết về cược đặt của bạn là chính xác. Khi cược của bạn đã được đặt và xác nhận, cược đó có thể sẽ không được hủy, thu hồi hoặc thay đổi.

7. Bạn có nghĩa vụ và trách nhiệm cho tất cả các hoạt động và giao dịch diễn ra thông qua việc sử dụng bất kỳ điều nào sau đây:

* Tên của bạn;
* Số tài khoản của bạn;
* Tên đăng nhập và mật khẩu của bạn.

8. Cược sẽ được coi là hợp lệ và được chấp nhận bởi Công ty khi mã số giao dịch được hiển thị trên màn hình của bạn và được phản ánh hợp lệ trong lịch sử giao dịch của bạn.

9. Không được phép đặt cược sau khi bắt đầu một sự kiện và / hoặc khi kết quả của một sự kiện được xác nhận tại thời điểm đặt cược của bạn. Nếu bất kỳ sự kiện nào do lỗi vẫn có thể đặt cược được sau khi bắt đầu sự kiện và / hoặc khi biết kết quả của sự kiện, Công ty có quyền từ chối hoặc hủy bỏ các cược đó. Nếu vì bất kỳ lý do nào, việc đặt cược vô tình được Công ty chấp nhận sau khi một sự kiện hoặc trận đấu bắt đầu, Công ty có quyền hủy bỏ việc đặt cược đó. Việc chấp nhận bất kỳ đặt cược nào sẽ được toàn quyền quyết định của Công ty.

10. Trừ khi có quy định khác, kết quả của trận đấu hoặc sự kiện sẽ được xác định vào ngày trận đấu hoặc sự kiên kết thúc cho mục đích cá cược. Người chiến thắng trong một sự kiện hoặc trò chơi sẽ được xác định vào ngày kết thúc sự kiện theo Quy tắc cá cược.

11. Công ty không công nhận các trò chơi hoặc sự kiện bị hoãn, dừng, các cuộc phản đối hoặc các quyết định đảo ngược cho các mục đích cá cược.

12. Bạn nhận biết rằng bất kỳ và tất cả các tỷ lệ cược, đường và tỷ lệ chấp đều có thể bị dao động mà không cần thông báo trước và sẽ chỉ được khắc phục tại thời điểm chúng tôi chấp nhận cược đặt. Trong trường hợp có lỗi, sai lệch hoặc lỗi hệ thống dẫn đến tỉ lệ cược, đường hoặc cược chấp, FAFA191 có thể theo quyết định tuyệt đối của chúng tôi (nhưng sẽ không bắt buộc) phải nỗ lực hợp lý để liên hệ với bạn để cho phép lựa chọn đặt cược khác theo tỷ lệ cược, đường và tỷ lệ chấp chính xác.

13. Chúng tôi sẽ không chấp nhận bất kỳ cược nào được đặt đồng thời vào một sự kiện từ bạn. Đối với bất kỳ cược đặt nào và các giao dịch liên quan sau đó, quyết định của Công ty là quyết định cuối cùng và có tính quyết định.

14. Đối với các trò chơi Slot thanh toán lên tới 50 lần số tiền nạp cuối cùng.

15. Điều khoản và điều kiện cược Xổ Số
* Người chơi có thể đặt cược tối đa 500k/số
* Người chơi chỉ có thể đặt cược tối đa 30 số đề 

KHUYẾN MÃI

1. Tất cả khuyến mãi trong FAFA191 không được áp dụng cho nhiều tài khoản, nếu có bất kỳ sự thông đồng hoặc sử dụng nhiều tài khoản, tất cả tiền thưởng và số tiền trúng thưởng sẽ bị tịch thu.

2. FAFA191 sẽ chỉ tính toán số tiền cược đã được thanh toán và kết quả thắng hoặc thua là doanh thu có hiệu lực.

3. Tiền thưởng đã cho chỉ có giá trị trong ba mươi (30) ngày, bắt đầu từ ngày chúng được phát hành, trừ khi có quy định khác trong điều khoản và điều kiện của tiền thưởng. Nếu người chơi không thực hiện giá trị đặt cược tiên quyết trước khi hết hạn, quỹ tiền thưởng và số tiền giành được bằng cách sử dụng quỹ tiền thưởng sẽ bị xóa khỏi tài khoản của người chơi.

4. FAFA191 có quyền quyết định đơn phương thực hiện và bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo trước, điều chỉnh, thay đổi, dừng, hủy bỏ và / hoặc làm mất hiệu lực của chương trình khuyến mãi.

5. Tất cả các chương trình khuyến mãi hoặc ưu đãi đặc biệt được giới thiệu đều phải tuân theo các Điều khoản và Điều kiện này. Công ty có quyền đình chỉ, thu hồi hoặc sửa đổi bất kỳ chương trình khuyến mãi nào như vậy vào bất kỳ lúc nào.

6. Trong trường hợp Công ty tin rằng người dùng đang lạm dụng hoặc cố gắng lạm dụng một chương trình khuyến mãi, Công ty có thể, theo quyết định riêng của chúng tôi, chặn, từ chối, đình chỉ, giữ lại hoặc rút bất kỳ người dùng nào khỏi chương trình khuyến mại.

7. Công ty có quyền hủy bỏ bất kỳ hoặc tất cả các cược được thực hiện bởi bất kỳ cá nhân / nhóm người nào hoạt động liên lạc / thông đồng và cố gắng gian lận. Tiền trong tài khoản sẽ bị tịch thu ngay lập tức.

HỦY BỎ VÀ ĐÌNH CHỈ TÀI KHOẢN

Công ty có quyền hủy bỏ mọi khoản tiền thắng cược, đóng băng và tịch thu bất kỳ số dư nào trong tài khoản của bạn và / hoặc đóng tài khoản của bạn mà không cần nguyên nhân vào bất kỳ lúc nào, bao gồm, nhưng không giới hạn, nếu:

1. Bạn có nhiều tài khoản đang hoạt động với Công ty;

2. Tên không khớp với tên trên (các) thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ hoặc các tài khoản thanh toán khác được sử dụng để tham gia và gửi tiền

3. Bạn tham gia vào một chương trình khuyến mãi và rút tiền trước khi hoàn thành các yêu cầu của chương trình khuyến mãi cụ thể đó;

4. Bạn cung cấp thông tin đăng ký không chính xác hoặc sai lệch;

5. Bạn đã không cung cấp các thông tin nhận dạng được yêu cầu;

6. Bạn từ chối bất kỳ giao dịch hoặc tiền gửi nào bạn đã thực hiện;

7. Bạn đang gửi tiền có nguồn gốc từ các hoạt động bất hợp pháp hoặc trái phép;

8. Bạn bị phát hiện gian lận hoặc cố ý gian lận bất kỳ ai hoặc bất kỳ bên nào hoặc bạn thuê hoặc sử dụng trí tuệ nhân tạo hoặc hệ thống khác được thiết kế đặc biệt để đánh bại hệ thống hoặc bạn bị phát hiện liên kết với những người chơi khác để trục lợi Công ty

9. Bạn đã cho phép hoặc đồng ý (cố ý hoặc vô ý) người khác sử dụng tài khoản của bạn;

10. Bạn không tuân thủ bất kỳ điều khoản và điều kiện nào được quy định trong Thỏa thuận này

11. Nếu việc cung cấp Dịch vụ bị ngưng và / hoặc tài khoản của bạn bị đóng, việc cung cấp Dịch vụ sẽ chỉ được khôi phục và / hoặc tài khoản của bạn được kích hoạt lại sau khi đã thực hiện các xác minh cần thiết chính xác.

12. Công ty giữ quyền đối với việc phát hành, bảo trì và đóng tài khoản của người dùng bất cứ lúc nào vì bất kỳ lý do gì. Quyết định này liên quan đến bất kỳ khía cạnh nào trong tài khoản của bạn, việc sử dụng Dịch vụ hoặc Trang web, là quyết định cuối cùng và sẽ không được mở để xem xét hoặc kháng cáo. Chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn thông báo hợp lý trước khi tiến hành, trừ khi những trường hợp nêu rằng chúng tôi hợp lệ thực hiện hoặc thực tế không thể làm như vậy.