CẤP THÀNH VIÊN

VÀNG

BẠCH KIM

KIM CƯƠNG

VIP

Hoàn Tiền Hàng Tuần

5%

7%

9%

11%

TĂNG CẤP YÊU CẦU

-

TỔNG NẠP 20,000,000 VND
(TRONG NGÀY)

TỔNG NẠP 100,000,000 VND
(TRONG NGÀY)

TỔNG NẠP 200,000,000 VND
(TRONG NGÀY)

DUY TRÌ CẤP YÊU CẦU

-

DOANH THU
400,000,000 VND
(MỖI THÁNG)

DOANH THU
1,000,000,000 VND
(MỖI THÁNG)

DOANH THU
3,000,000,000 VND
(MỖI THÁNG)

CẤP THƯỞNG (TIỀN THƯỞNG KHI NÂNG CẤP)

-

400,000 VND
X10 DOANH THU

1,500,000 VND
X10 DOANH THU

4,000,000 VND
X10 DOANH THU

TIỀN THƯỞNG SINH NHẬT

200,000 VND X10 DOANH THU

500,000 VND X10 DOANH THU

1,000,000 VND X10 DOANH THU

2,500,000 VND X10 DOANH THU

GIỚI HẠN RÚT TIỀN TRONG NGÀY

200,000,000 VND

300,000,000 VND

450,000,000 VND

600,000,000 VND

HỖ TRỢ ĐẶC BIỆT

-

QUÀ TẶNG ĐỘC QUYỀN

-

-